Regulamin Raptor Run 2018

1. CEL IMPREZY

– Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód naturalnych oraz sztucznych sprawdzających sprawność fizyczną zawodników
– Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych
– Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych w szczególności Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
– Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji nowej jakości imprez sportowych w Polsce
– Wyłonienie najsprawniejszych ludzi biorących udział w Raptor Run 2018

2. ORGANIZATOR

Organizator
DLF Invest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Bałtów 7
27-423 Bałtów, Polska
email: sekretariat@dlfinvest.pl

Oficjalna strona internetowa: www.raptorrun.pl
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/raptor.runPL/
Instagram: https://www.instagram.com/raptor_run/

3. NAZWA IMPREZY

Raptor Run 2018

4. TERMIN, MIEJSCE, START

● 9 czerwca 2018, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Bałtów – bieg na 12km (start o wybranej godzinie przez uczestnika)
● 10 czerwca 2018, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Bałtów – bieg na 6km (start o wybranej godzinie przez uczestnika)

Miasteczko zawodów zlokalizowane będzie w oznaczonym miejscu w okolicy startu/mety – Bałtowska Okręglica
Godziny otwarcia biura:
● 9 czerwca, 8:00 – 20:00
● 10 czerwca, 8:00 – 16:00

Godziny otwarcia biura zawodów mogą ulec zmianie, jeśli taka sytuacja wystąpi, Organizator poinformuje o tym najpóźniej do 7 dni przed zawodami.
W biurze zawodów wyznaczone będą specjalne stanowiska dla osób z wypełnionym Oświadczeniem (do pobrania na końcu regulaminu).

Dokładniejsza lokalizacja Startu/Mety zostanie zamieszczona w harmonogramie imprez oraz na mapkach.
Godziny startów poszczególnych fali:

 

Dzień Godzina Nazwa serii Pojemność
sobota 6.9 10:00 Raptor Prime 100
sobota 6.9 10:30 Raptor Run #1 100
sobota 6.9 11:00 Raptor Run #2 100
sobota 6.9 11:30 Raptor Run #3 100
sobota 6.9 12:00 Raptor Run #4 100

 

Dzień Godzina Nazwa serii Pojemność
niedziela 6.10 10:00 Raptor Prime 100
niedziela 6.10 10:30 Raptor Run #1 100
niedziela 6.10 11:00 Raptor Run #2 100
niedziela 6.10 11:30 Raptor Run #3 100
niedziela 6.10 12:00 Raptor Run #4 100

5. TRASA I DYSTANS

Dystans biegu Raptor Run 9 czerwca wynosić będzie niewiele ponad 12 km.
Dystans biegu Raptor Run 10 czerwca wynosić będzie niewiele ponad 6 km.
Trasa bardzo trudna: woda, błoto, las, piach, zarośla, przełęcze, wzniesienia, wąwozy, ścianki skalne, przeszkody naturalne i sztuczne.
Trasa biegu na prawie całej długości otaśmowana. Zabronione jest przekraczanie linii wyznaczonych przez taśmy. Umyślne zrywanie taśmy podczas zawodów może skutkować dyskwalifikacją w zawodach.
Średnia szerokość trasy: 3 metry.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu

● W biegu na 12km prawo startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych z trudnymi przeszkodami wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi, przeszkody wysokościowe )oraz podpiszą oświadczenie, że są świadomi stanu swojego zdrowia oraz rodzaju zawodów, w których startują i że stan zdrowia pozwala na start w tych zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność [pobierz oświadczenie].
● W biegu na 6km prawo startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start z dołączoną kserokopią dowodu rodzica, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych z trudnymi przeszkodami wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi, przeszkody wysokościowe )oraz podpiszą oświadczenie, że są świadomi stanu swojego zdrowia oraz rodzaju zawodów, w których startują i że stan zdrowia pozwala na start w tych zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność (dla osób poniżej 18 lat oświadczenie podpisują rodzice)
● Wzór Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu oraz będzie do wypełnienia w biurze zawodów.

Limit uczestników

● 9 czerwca i 10 czerwca 2018, bieg na 12 i 6 km – 1000 osób. Liczba osób w fali maksymalnie 100 osób. Zmiany w godzinach startu można dokonywać do 4.06.2018 na stronie Internetowej. Po zamknięciu listy nie ma możliwości zmiany startu. W razie wyczerpania dostępnych miejsc Organizator może podjąć decyzję o ewentualnym uruchomieniu kolejnych fali startów. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w godzinach startów oraz łączenia fal.

Weryfikacja w Biurze Zawodów

Weryfikacja następuje w godzinach otwarcia Biura Zawodów, na 1h przed startem.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto Organizatora.
Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.
Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników.
Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej bądź innej opieki zdrowotnej. W sytuacji gdy uczestnik, którego zdrowie lub życie jest zagrożone a odmówi opuszczenia trasy zawodów oraz skierowania się do punktu medycznego, organizator może zlecić interwencje medyków lub służb mundurowych. Koszt tej interwencji ponosi uczestnik. Wszelkie konsekwencje prawne oraz ich koszt również ponoszony jest przez uczestnika.
Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach “kolcach” / w butach z kolcami.
W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Oświadczenia omówione w pkt 6 powyżej (Warunki uczestnictwa/prawo startu) o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Zaleca się zgłaszanie do Biura Zawodów z wydrukowanym i podpisanym Oświadczeniem. Dla osób z wydrukowanym i uzupełnionym oświadczeniem zostaną stworzone specjalne stanowiska w Biurze Zawodów.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez sprzedaż biletów dostępnych na stronie https://raptorrun.pl
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń.
O wysokości wpisowego decyduje termin dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Wpisowe indywidualne (możliwość zapisów drużynowych):

 

#RaptorRun Super wyprzedaż na START 12.04.2018 -> 11.05.2018 12.05.2018 -> 3.06.2018 4.06.2018 -> 9.06.2018
Raptor Run 6km 125 160 190 215
Raptor Run 12km 135 175 200 235
Podwójny Raptor 250 295 355 400
Raptor KIDS 50 60 70 75

 

* W razie zapisów po 4 czerwca, Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego. Zapisy tylko w biurze zawodów jeśli limit startujących nie zostanie wyczerpany

** Uczestnicy będą przypisani do fali startowej, w której będzie wolne miejsce.
W celu zgłoszenia do biegu indywidualnie należy zakupić bilet startowy oraz wypełnić formularz dostępny na stronie www.raptorrun.pl

W celu zgłoszenia do biegu drużynowo każdy z uczestników powinien zakupić pakiet startowy a przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego w odpowiednim polu wpisać nazwę drużyny.
Drużynę stanowi minimum 5 osób.
Ilość osób w drużynie:
5 -10

8. KLASYFIKACJA

Pomiar czasu elektroniczny.
Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
● Raptor Prime Kobiet i Raptor Prime Mężczyzn
● Raptor Run Kobiet i Raptor Run Mężczyzn
● Drużynowa Raptor Run (w skład drużyny wchodzą min. 5 osób, liczy się czas 5ciu najlepszych zawodników), zawodnicy zgłoszeni drużynowo klasyfikowani są również indywidualnie.

9. NAGRODY

Przewidziano następujące nagrody:
● Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach Prime i Raptor Run. Dla Kobiet i Mężczyzn prowadzona jest oddzielna klasyfikacja. Za miejsca I-III w klasyfikacji Raptor Run i Raptor Prime otrzymują nagrody rzeczowe i/lub materialne.
● Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej Raptor Prime otrzymują nagrody rzeczowe i/lub materialne.
Każdy uczestnik otrzyma medal z zawodów na mecie.
Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w Biurze Zawodów otrzymają.

Każdy uczestnik Raptor Run (z wyłączeniem Raptor KIDS) otrzyma w ramach pakietu
● medal na mecie
● wejście na imprezę wraz z 2 osobami towarzyszącymi o wartości 70zł – z 9 czerwca na 10 czerwca 2018
● posiłek regeneracyjny i napój
● elektroniczny pomiar czasu
● okolicznościowy gadżet w postaci sportowej koszulki Raptor Run
● Możliwość skorzystania z pola namiotowego za darmo
● Darmową wejściówkę na teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego o wartości 79 zł
● Zniżka 40% na bilet rodzinny do wykorzystania w jednym z 3 JuraParków w Polsce – Krasiejów, Bałtów, Solec Kujawski

10.  FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Podczas zawodów Raptor Run start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów.
Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Punkt kontrolny stanowi matę pomiaru czasu. W przypadku braku odnotowania czasu na punkcie kontrolnym, zawodnik nie będzie uwzględniony w klasyfikacji.
Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył zawody Raptor Run i jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.
W przypadku zmiany godziny startu imprezy, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje uczestników co najmniej na 3 dni przed imprezą.

Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu.
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
Kary za niewykonywanie przeszkód.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonywania wszystkich oficjalnych przeszkód na trasie biegu. Nie pokonanie przeszkody lub opuszczanie wyznaczonej trasy wiąże się z udzieleniem przez sędziów kar czasowych. Za każde ominięcie przeszkody uczestnik będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń pod okiem sędziego. Po tym czasie zawodnik może, lecz nie musi jeszcze raz pokonać przeszkodę. Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą pomagać w pokonywaniu przeszkód.
Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane. Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub oszukiwał w inny rażący sposób, zostanie zdyskwalifikowany z zawodów bez możliwości ponownego startu w obecnej edycji biegu BEZ ZWROTU OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU.

11. SPRAWY SANITARNE
Na mecie zostaną wydzielone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież , buty, koszulki, odzież ochronną.
12. OFICJALNE WYNIKI
Oficjalne wyniki zamieszczone zostaną na stronie oficjalnej zawodów www.raptorrun.pl

13. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejszymi zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na Raptor Run i udziału w nim. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

14. OCHRONA WIZERUNKU MARKI RAPTOR RUN

Uczestnicy biegu Raptor Run wyrażają zgodę na publikację i wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych Organizatora.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne. Nie podporządkowanie się decyzjom służb medycznych i mundurowych grozi konsekwencjami prawnymi oraz poniesieniem wszelkich kosztów związanych z możliwymi interwencjami.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani z zawodów dożywotnio i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione przedmioty na terenie imprezy.
Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodnika. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia służbę medyczną.
Ostateczne zamknięcie list startowych na zawody nastąpi w dniu imprez w razie nie wyczerpania się pakietów startowych.
Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
Wszystkie sprawy sporne dotyczące wyników zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1.06.2018. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.raptorrun.pl Wiążące wersje regulaminu dla biegu Raptor Run w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym będą publikowane oficjalnie na 7 dni przed biegiem.

Oświadczenie uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Raptor Run 2018 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia; w tym publikowanie moich danych na listach startowych i listach wyników zawodów, oraz dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
Oświadczam, że jestem świadomy charakteru biegu i zagrożeń z nim związanych, jego zasad i warunków oraz potwierdzam, że jestem świadom swojego stanu zdrowia i że mój stan zdrowia w momencie startu pozwala mi na start, jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że uczestniczę w Raptor Run 2018 w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.
Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność organizatora DLF Invest (a także ich kierownictwo, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Raptor Run.
Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.
Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych o wszelkich innych imprezach i działaniach drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną
Zgadzam się, jako użytkownik końcowy, na wykorzystywanie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingowych.

Data
Imię i Nazwisko
Nr. startowy
Podpis